• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret131375

ANASAYFA

Sivil topluma yönelik çalışmalar, ilgili kuruluşların kapasite ve iletişim becerilerini geliştirerek daha anlamlı sonuçlara/çıktılara ulaşabilir. Böylelikle toplumsal çıktıları, ölçülebilir bir başarıya dönüşebilir. “Sivil Toplum Kuruluşlarında Kapasite Geliştirme ve İletişim Yönetimi” Sertifika Programı, alanında önemli akademisyen ve uygulayıcıları bir araya getirmektedir. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğiyle düzenlenen program 20 Nisan-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Belirlenmiş alanlarda çalışma yürüten mevcut veya bu alanlarda çalışmalar yürütecek yeni kurulacak olan ağları ve platformları desteklemeyi amaçlayan hibe programı, STK’ların ağ ve platformlarının organizasyonel ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi (iç yönetişim, temsiliyetçilik, finansal sürdürülebilirlik, stratejik planlama), STK’ların ağ ve platformlarının iletişim kurma yeteneklerini ve hedef kitlelerine (STÖ veya STÖ Ağları) ulaşmasını güçlendirmeyi ve STK’ların ağları ve platformları ile yerel ve / veya ulusal düzeydeki kamu otoriteleri arasında stratejik işbirliğini teşvik etmeyi (kamu eyleminin izlenmesi, savunuculuk, karar alma sürecine katılım, vb.) amaçlıyor.
7 Mart Perşembe günü, Dışişleri Bakanı Pompeo, dünyanın dört bir yanından 10 olağanüstü kadını onurlandırmak için ABD Dışişleri Bakanlığı Yıllık Uluslararası Cesaret Kadınları (IWOC) Ödüllerine ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri First Lady Melania Trump törende özel açıklamalar yapacak. Töreni www.state.gov adresinden canlı olarak izleyin ve etkinlik sırasında canlı yayınlar ve önemli noktalar için Twitter ve Facebook'ta @StateDept'i takip edin . 2019 Uluslararası Cesaret Kadınlar Ödülü Sahibi
Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8. 25 yaş üstü okur yazar olmayan nüfus oranı erkeklerde %1,6’yken kadınlarda %8,5. İşgücüne katılım oranlarında da kadınlar (%32,5) ile erkekler (%72) arasında önemli bir fark bulunuyor. Mevsimlik çalışma ve geçici istihdamları bu rakamlardan çıkardığımızda ise iş gücüne katılma oranında tam zamanlı çalışan kadınların istihdam oranı sadece %21,9. Bu farkın eğitim düzeyi arttıkça azaldığını görmekle birlikte, yine de cinsiyet temelli ayrımcılığın işgücü piyasalarında devam ettiğini eğitime göre istihdam verileri ortaya koyuyor. Yükseköğretim kurumlarından mezun olan erkeklerin istihdam oranı
eknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu amaçtan hareketle, bölgenin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri ortaya koymak üzere Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetleri içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:
Türkiye’de güncel insan hakları konularında yapılan araştırmaları teşvik ederek ortak çalışma alanları yaratılmasına destek olmaya yönelik Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (RW-İHAHP) 31 Ocak 2019 tarihinde açılmıştır. Son başvuru tarihi 15 Mart 2019, Saat 00.00‘dır. Hibe programına başvuran araştırmaların Türkiye’deki insan hakları meselelerinden en az bir veya birkaçını konu alması beklenmektedir. Her araştırma için verilecek en yüksek hibe bedeli 20.000TL’dir. Araştırma süresi en fazla yedi ay olup, hibe kullanım süresi 31 Aralık 2019 ile sınırlıdır.
Fizibilite Destek (FZD) Programının amacı; TRA2 Düzey-2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde “Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.”
 2